کلیدواژه : دانلود vmware vcenter 6.0

مسلما افرادی که در رابطه با مجازی سازی مطالعه دارند حتما تا به حال اسم vCenter به گوششان خورده است ...

ورژن: نسخه های 5.1 و 5.5 و 6.0 و 6.5تاریخ انتشار نسخه: