دسته : دانلود مقاله صنعتی

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : تولید زئولیت مصنوعی ظرفیت پیشنهادی طرح ۳۰۰۰۰ تن در سال اشتغال زایی (نفر) ۳۵ زمین مورد نیاز : ...

ورژن: گروه : دانلود مقاله صنعتی

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : تولید ضد یخ ظرفیت پیشنهادی طرح ۱۰۷۰ تن در سال اشتغال زایی (نفر) ۱۷ زمین مورد نیاز : ...

ورژن: گروه : دانلود مقاله صنعتی

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : استفاده از ضایعات کشتارگاه با ظرفیت ۴۰۰ تن ظرفیت پیشنهادی طرح ۴۰۰ تن در سال اشتغال زایی ...

ورژن: گروه : دانلود مقاله صنعتی

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : تولید نمک یددار ظرفیت پیشنهادی طرح ۶۰۰ تن در سال اشتغال زایی (نفر) ۸ این مقاله توسط سایت ...

ورژن: گروه : دانلود مقاله صنعتی

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : تولید یراق آلات ظرفیت پیشنهادی طرح ۶۰۰ تن در سال اشتغال زایی (نفر) ۱۵ این مقاله توسط سایت ...

ورژن: گروه : دانلود مقاله صنعتی

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : احداث کارخانه یخ ظرفیت پیشنهادی طرح ۵۴۰۰ تن در سال اشتغال زایی (نفر) ۱۲ این مقاله توسط سایت ...

ورژن: گروه : دانلود مقاله صنعتی
صفحه 1 از 71234...آخر »

بازی اندروید